Bildkälla: Stockfoto

Hansa Biopharma: Den som väntar på något gott - Penser

Vi skär ned patientupptaget mellan 2021-2023

Hansa Biopharma presenterade nyligen på vår särläkemedelsdag. Det är fortsatt tydligt att bolaget fokuserarpå att behandla rätt patienter snarare än att maximera försäljningen på kort sikt - en strategi vi står bakom. Vi väljer dock att ta ned våra förväntningar på antal behandlade patienter mellan 2021–2023, och bedömer att den mer aggressiva försäljningstillväxten kommer att ta fart bortom 2023.

Begränsad påverkan på vårt motiverade värde

Delårssrapporterna kommer att utgöra en kortsiktig risk för aktien i väntan på marknadens förståelse för att lanseringen inom njurtranspantation kommer att ta en viss tid. Vi betonar att vår syn är långsiktigt och i hög grad bygger på tillväxt utanför transplantationsområdet. Våra estimatförändringar har en begränsad effekt på vår värdering som nu uppgår till 320-330 kronor per aktie (350-360).

2022 - ett spännande år för bolagets pipeline

Vi anser att 2022 har potential att bjuda på den högsta aktiviteten, på många år, i bolagets pipeline, där vi ser möjliga nya genterapiavtal potentiella triggers för aktien. Dessutom bedömer vi att den låga värderingen kan späda på intresset från aktörer som vill lägga beslag på Hansas enzymplattform och dess breda applikationsområden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER