Bildkälla: Stockfoto

Hög koncentrationsrisk i marknaden - DWS

I sin senaste market outlook skriver DWS att aktier hade ett starkt första kvartal drivet av överraskande god global ekonomisk data.

Även en stark optimism kring utvecklingen av AI stöttade aktiemarknaden. Samtidigt har obligationsmarknaden inte kunnat hänga med i uppgången under de tre senaste månaderna.

En osäkerhet gällande inflationens fortsatta utvecklingen, i kombination med en överraskande stark amerikansk ekonomisk tillväxt har drivit upp marknadsräntorna igen.

"För majoriteten av aktiemarknaderna har vi sett uppblåsta värderingar, det vill säga högre P/E-kvoter. Kursuppgångarna har därför främst drivits av sjunkande riskpremier", skriver DWS investeringschef, Björn Jesch.

När det gäller företagens vinster under de kommande tolv månaderna förväntar man sig ingen acceleration. Högst förväntad vinsttillväxt menar man borde finnas att hitta i tillväxtmarknader och i Japan men samtidigt ser man inga tecken på att det positiva momentum som infunnit sig för storbolagen ska försvinna.

Detta uppges inte bara vara goda nyheter då det leder till farligt höga koncentrationsrisker i både aktivt och passivt förvaltade portföljer, samt en hög korrelation mellan olika portföljer.

De huvudsakliga förlorarna inom denna trend uppges vara små och medelstora bolag.

"Även om vi fortfarande är positivt inställda till europeiska små- och medelstora bolag har vi nedgraderat dem från 'strong outperform' till 'outperform", skriver Jesch och fortsätter:

"Mot bakgrund av deras mycket goda utveckling fram till nu är vår prognos för de flesta aktiemarknader en ganska blygsam totalavkastning på cirka fem procent fram till mars 2025."
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER