Bildkälla: Stockfoto

Imsys vände till svagt positivt rörelseresultat i fjärde kvartalet

Mikroprocessorbolaget Imsys redovisar ett svagt positivt rörelseresultat i det fjärde kvartalet.

"Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål uppnåddes under kvartalet genom färdigställandet av en demonstrator", skriver bolaget i rapporten. Utfallet av fakturering för perioden är lägre än planerat efter senareläggning av order.
Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,13).

Likvida medel var 5 miljoner kronor (2,2).

Imsys, MkrQ4-2021/2022Q4-2020/2021
Nettoomsättning0,10,1
Rörelseresultat0,3-2,1
Resultat före skatt-0,4-2,1
Nettoresultat-0,4-2,0
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,13
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER