Bildkälla: Stockfoto

Industrial Solar: Potential kvarstår trots kortsiktiga utmaningar - Analysguiden

Pandemin hämmar resultatet av förvärv

Den stora nyheten under 2020 har varit förvärvet av SolarSpring vilket innebär Industrial Solar kraftigt expanderar sina produktportfölj. SolarSprings förväntade försäljning på cirka 5 miljoner kronor per år har sannolikt hämmats kraftigt av Covid-19-pandemin. Således har de verkliga effekterna av den nya produktportföljen sannolikt försenats och vi förväntar oss att se en ökande försäljning under nästa år som i takt med att pandemin mattas av. SolarSpring har nyligen meddelat försäljningen av två av deras enheter till universitet i Kanada och Abu Dhabi, vilket bevisar den teknologiska gångbarheten i systemet. Att kapitalisera på denna framgång är tongivande de kommande kvartalen, för att bevisa att produkten även har större kommersiell potential.

Viktig finansiering från partnerskap och projekt

Finansiellt lämnar bolaget det tredje kvartalet med likvida medel på ca 25 miljoner kronor. Fritt kassaflöde för årets första nio månader uppgår till ca -7,3 miljoner kronor (-9,3). Företaget har därmed tillräckligt med likviditet till hands för att täcka de kommande kvartalen. Kassaflödet för 2020 bör dock vara ovanligt lågt då marknadsaktiviteterna har avtagit vilket bör ha minskat kostnaderna. En ökad burn-rate är att vänta när försäljningen tar fart. Till följd av de många projekt och partnerskap företaget deltar i förväntar de sig finansiering på cirka 2,5 miljoner euro de kommande 2–3 åren. Detta kommer på kort sikt, före större tillväxt och lönsamhet, att vara en nyckelfaktor för att säkerställa företagets finansiella styrka. Ytterligare aktieemissioner eller andra finansieringsalternativ är möjliga det kommande året, men det ser inte brådskande ut.

Vägen framåt är kommersialisering

Industrial Solar har bevisat att de besitter den expertis och det tekniska kunnande för att utveckla rena lösningar för industrin. Nästa steg är att använda detta för att skapa stark tillväxt i försäljning. Lättnader i Covid19 restriktioner, större politiska påtryckningar för grön lagstiftning och ökad försäljning kommer att vara värdedrivande det kommande året. Vi förväntar oss att det sista kvartalet är relativt lugnt, med tanke på pandemin och säsongsfaktorer. Riskerna är fortfarande betydande, med tanke på det stora beroendet av offentligt stöd samt den relativt nya marknad de verkar på.

Motiverat värde

Vi justerar våra prognoser för de kommande åren för att återspegla det lägre än väntade resultat. Vi justerar vårt kortsiktigt motiverade aktievärde ner till 5,2–7,3 kronor, genom en DCF-värdering med 15 procents diskonteringsränta. Relativa jämförelser mot sektorn och industrin som helhet visar att en värdering i detta intervall är rimlig. 2021 har potential att bli ett spännande år för Industrial Solar och vi ser framför allt fram emot en accelererande kommersialiseringsprocess.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER