Intervju med Mikael Petersson, fondförvaltare av Coeli Europeiska möjligheter

”Det finns många spännande bolag med stor potential men där värdet inte speglas i aktiekursen”

Annons

Coeli har nyligen lanserat fonden Coeli Europeiska möjligheter med Mikael Petersson som fondförvaltare. Det är en synnerligen koncentrerad fond som över tid arbetar med endast 8-12 bolag på den europeiska marknaden. Petersson har under större delen av sin karriär haft små och medelstora företag i Europa på sin radar och har under åren samlat på sig stor kunskap om marknaden och skapat ett gediget kontaktnät. Utifrån de förutsättningarna menar Coeli att det är ett gyllene läge att lansera fonden just nu.

– När det är kraftiga ras på börserna uppstår ofta överreaktioner och inte ens kvalitetsbolag kan gå säkra. Just nu är det ett dramatiskt läge och det brukar då dyka upp extraordinära möjligheter att köpa kvalitetsbolag på attraktiva nivåer, säger Mikael Petersson som förklaring till att det är en bra tidpunkt att lansera Coeli Europeiska möjligheter nu i spåren av corona-krisen.

Läget för många små och medelstora bolag är nu skakigt, medan det för andra bolag är det omvända då verksamheten på något sätt gynnas av det som sker i världen idag.

– Det finns många spännande bolag med stor potential men där värdet inte speglas i aktiekursen. Det vi letar efter är kvalitetsbolag som har fått oförtjänt låg värdering och där potentialen för värdetillväxt är betydande, fortsätter Petersson.

Strategin är dels att investera i kärninnehav med en lång tidshorisont och dels mer opportunistiska investeringar där det kan finnas händelser i närtid som bedöms få en betydande påverkan på ett bolags aktiekurs. Fonden kan även investera i onoterade bolag i portföljen (max 10 procent), som har en förväntad börsnotering inom 12-24 månader.

Det här är ingen investering för den som inte har viljan eller förmågan att ta en lite högre risk utan det är mer för investerare som kan ha ett långsiktigt perspektiv.

– Ambitionerna med fonden är att avkasta 20 procent per år vilket ska komma från en bra stockpicking säger Petersson.

Det är inte ovanligt att människor agerar mindre rationellt när det gäller sina pengar och speciellt när man ser sitt kapital minska drastiskt i värde. Det kan vara en förklaring till varför så pass många agerar utifrån sin magkänsla när det är börsoro istället för att tänka långsiktigt. Det kan därför vara befriande att överlåta till en professionell stockpicker att hitta unika investeringsmöjligheter när det är så dramatiska börstider som i dagens läge.

Förutom att förvalta den nyligen lanserade aktiefonden Coeli Europeiska möjligheter förvaltar Petersson, tillsammans med aktieanalytikern Fredrik Östlind, hedgefonden Coeli Absolute European Equity. Den nya fonden, som är en long-only, kan ses som en avknoppning av Coeli Absolute European Equity, fast med en större möjlighet att investera i mindre likvida bolag.  Det är också därför som fonden planerar stänga för nya insättningar när 200 miljoner kr har nåtts.

Petersson har drygt 20 års erfarenhet av fondförvaltning och har tidigare arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han kom till Coeli 2017 då han startade sin första Coeli-fond men de två parterna hade redan tidigare ett första samarbete 2005 då Coeli var en tidig investerare när Petersson tillsammans med en partner hade startat ett eget fondbolag i Schweiz.

– Mars månad var en sällsynt tung månad för världens aktiemarknader. Det faktum att utvecklingen med covid-19 gick så fort gjorde att nedgångarna på finansmarknaderna var de snabbaste och kraftigaste någonsin från tidigare toppnivåer. Vi var med när flygplanen flög in i World Trade Center 2001 och även under finanskrisen 2008-09. Det var även då mycket stora påfrestningar inom världens finansiella system och ekonomier, men i efterhand kan man konstatera att det var en bra tid att investera i aktier även om det inte kändes så då. Vår samlade bedömning är att det på det stora hela kommer se likadant ut även denna gång, men det kommer att ta tid för världens ekonomier att resa sig igen. Till hjälp för det har vi de största penningpolitiska och statsfinansiella stöd världen skådat. Det i kombination med dagens aktiekurser och den kunskap vi besitter internt gör att förutsättningar att skapa en attraktiv avkastning kommande kvartal och år bedöms som ovanligt goda, avslutar Mikael Petersson.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser