Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Josemaria Resources rapporterar minskad rörelseförlust under fjärde kvartalet

Gruvprospekteringsbolaget Josemaria Resources redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade medan nettoförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -35,7 miljoner kanadensiska dollar (-40,9).

Resultatet efter skatt blev -31,2 miljoner kanadensiska dollar (-11,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kanadensiska dollar (-0,04).

Företaget fortsätter att utveckla Josemaria-projektet som planerat enligt genomförbarhetsstudien. En överbryggande fas av ingenjörsverksamheten pågår, före grundteknik som förväntas påbörjas 2021.

"Vi fortsätter ett aktivt samarbete med federala myndigheter och provinsiella myndigheter i San Juan i Argentina för att gå vidare med Josemaria-projektet, inklusive diskussioner som syftar till att slutföra och säkra tillämpliga kommersiella och skattemässiga villkor till Josemaria-projektet", skriver bolaget under rapportens avsnitt framåtblick.

Josemaria Resources, MCADQ4-2020Q4-2019
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-35,7-40,9
Nettoresultat-31,2-11,0
Resultat per aktie, CAD-0,12-0,04
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER