Bildkälla: Stockfoto

Kapitalflöden till cleantech gynnar Schroder ISF Global Energy Transition under 2020

Fonden Schroder ISF Global Energy Transition steg 12,05 procent i december. Under 2020 har fonden avkastat 91,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens tre största innehav inför 2021 var Vestas Wind Systems, First Solar och Red Electrica. Inför 2021 hade fonden 17,6 procent av tillgångarna placerade i kassa då marknadsklimatet visar vissa tecken på överhettning.

Förvaltarna för fonden kommenterar att området som de är verksamma inom kommer att gynnas av stundande regulatoriska förändringar såsom starten av European Green Deal och Kinas fjortonde 5-års plan.

Vidare kommenterar förvaltarna att den stora ökning som skett i form av kapital i "cleantech" kan komma att gynna fonden under 2021. År 2020 var andelen av det totala riskkapitalet som allokerades till sektorn nästan 20 procent. Dessutom gynnas sektorn av det pågående intresset för SPACs där fokus ofta ligger på cleantech. Mot bakgrund av det höga kapitalflödet till sektorn bör man dock vara försiktig kommenterar förvaltarna. Värderingarna i sektorn kombinerat med de höga förväntningarna från investerare kan tyda på att kapitalflödena kan närma sig, en åtminstone, kortsiktig topp.

Schroder ISF Global Energy Transition, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent12,05
Fond år 2020, förändring i procent91,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER