Bildkälla: Stockfoto

Karnov Group ökar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Affärsinformationsbolaget Karnov Group redovisar oföröändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 0,3 procent till 188,7 miljoner kronor (189,2).

Ebita-resultat blev 47,6 miljoner kronor (38,9), med en ebita-marginal på 25,2 procent (20,6).

Justerat ebita-resultat blev 59,8 miljoner kronor (59,4).

Rörelseresultatet blev 12,4 miljoner kronor (5,7), med en rörelsemarginal på 6,6 procent (3,0).

Resultatet före skatt var 18,3 miljoner kronor (6,2).

Resultatet efter skatt blev 16,1 miljoner kronor (7,8), en ökning med 106,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,08), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,00 kronor (0,45).

Karnov Group, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning188,7189,2-0,3%
EBITA47,638,922,4%
EBITA-marginal25,2%20,6%
EBITA, justerat59,859,40,7%
Rörelseresultat12,45,7117,5%
Rörelsemarginal6,6%3,0%
Resultat före skatt18,36,2195,2%
Nettoresultat16,17,8106,4%
Resultat per aktie, kronor0,160,08100,0%
Utdelning per aktie, kronor1,000,45122,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER