Bildkälla: Stockfoto

Kavaljer Investmentbolagsfond ökade 4,1 procent i september - många nya innehav i portföljen

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 4,1 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,2 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Peter Lindvall och Håkan Telander.

Svolder, Lundbergs och Kering var de bolag som hade bäst utveckling under månaden. Svagast utveckling hade VNV Global, Apple och Alphapet. Aktieandelen i uppgick vid månadsskiftet till 94 procent.

Fonden avyttrade innehavet i Markel, minskade sitt innehav i Indutrade och Lifco samt ökade innehavet Johnson & Johnson. Fonden tog även in nya innehav i form av Prosus, 2 procent, Sdiptech, 2 procent, Fastator, 1,5 procent och Byggmästare A. Ahlström, 1 procent.

Förvaltarna beskriver nykomlingarna i portföljen.

"Prosus är ett av världens största investmentbolag med fokus på internet och digitalisering".

"Sdiptech är en snabbväxande svensk teknikgrupp bestående av ett 30-tal bolag med fokus på infrastruktur".

"Fastator är ett investmentbolag med fokus på fastigheter".

"Byggmästare A J Ahlström är ett av börsens absolut minsta investmentbolag".

Vid månadsskiftet var Investor, Svolder och Industrivärlden fondens största innehav med vikterna 8,9, 7,6 respektive 6,7 procent.
Kavaljer Investmentbolagsfond, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent4,1
Index MM, förändring i procent-3,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER