Bildkälla: Stockfoto

Københavns Lufthavne vänder till förlust andra kvartalet - spår förlust på 450 till 750 miljoner danska kronor för helåret

Københavns Lufthavne, som äger Kastrups flygplats i Köpenhamn, redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan efter att antalet passagerare varit historiskt låga på grund av pandemin. Bolaget rapporterar även en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 84,8 procent till 171 miljoner danska kronor (1 128).

Ebitda-resultat blev -56 miljoner danska kronor (626).

Rörelseresultatet blev -266 miljoner danska kronor (398).

Resultatet före skatt var -300 miljoner danska kronor (361).

Resultatet efter skatt blev -234 miljoner danska kronor (278).

Det står klart att pandemin kommer ha fortsatt negativt påverkan på Københavns Lufthavne andra halvåret och man guidar nu för en förlust efter skatt för helåret 2020 på mellan 450 till 750 miljoner danska kronor. Utsikterna är dock fortsatt osäkra och kan komma att ändras.

Københavns Lufthavne, MdkkQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning1711 128-84,8%
EBITDA-56626
EBITDA-marginal55,5%
Rörelseresultat-266398
Rörelsemarginal35,3%
Resultat före skatt-300361
Nettoresultat-234278
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER