Bildkälla: Stockfoto

Kemira minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet - guidar för minskat ebitda-resultat under andra halvåret

Finländska kemiföretaget Kemira redovisar minskande omsättning och vinst under det andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 12,2 procent till 582,9 miljoner euro (663,6).

Ebitda-resultat blev 103,8 miljoner euro (102,1), med en ebitda-marginal på 17,8 procent (15,4).

Rörelseresultatet blev 55,7 miljoner euro (56,3), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (8,5).

Resultatet efter skatt blev 35,5 miljoner euro (35,2), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Justerat resultat per aktie blev 0,22 euro (0,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 60,8 miljoner euro (57,2).

Kemiras försäljningsvolymer påverkades negativt av covid-19 och den största negativa effekten märktes i bolagets gas- och oljeverksamhet.

Kemira guidar för ett minskat ebitda-resultat under det andra halvåret, jämfört med samma period året innan.

Efterfrågan på Kemiras marknad bedöms överlag vara kvar på samma nivå som under det första kvartalet. I massa- och pappersverksamheten väntas efterfrågan vara svag och i gas- och oljeverksamhet spås ingen återhämtning i efterfrågan under 2020.
Kemira, MEURQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning582,9663,6-12,2%
EBITDA103,8102,11,7%
EBITDA-marginal17,8%15,4%
Rörelseresultat55,756,3-1,1%
Rörelsemarginal9,6%8,5%
Nettoresultat35,535,20,9%
Resultat per aktie, justerat0,220,220,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet60,857,26,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER