Bildkälla: Stockfoto

Kiliaros rörelseförlust ökade

Kiliaro, som säljer molnlagring via en bildapp, redovisar ingen väsentlig omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

De totala intäkterna var 0,6 miljoner kronor (0,2) i huvudsak i form av aktiverat arbete för egen räkning.

Användarbasen växte jämfört mot föregående kvartal med 18 procent.

Ebitda-resultat blev -2,6 miljoner kronor (-0,6).

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-0,6). Resultat per aktie hamnade på -0,31 kronor (-0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 miljoner kronor (-2,6).

Likvida medel uppgick till 6,5 miljoner kronor (1).

Kiliaro har under perioden etablerat sig i Turkiet för att nå användartillväxt. Bolaget ser stor potential på den turkiska marknaden. Bolaget har sedan ett par månader etablerat en fysisk närvaro i Istanbul.

Bolaget uppger vidare:

"Att användarantalet på Facebook minskar bedöms bero på att dagens användare på sociala medier bryr sig mer om integritet. Grundarna bakom bildappen Kiliaro har en stark tror om att denna trend är här för att stanna eftersom fler unga användare väljer privat bilddelning", skriver bolaget i rapporten.

Kiliaro, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning00
EBITDA-2,6-0,6
Rörelseresultat-2,8-0,6
Nettoresultat-2,8-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,31-0,2
Likvida medel6,51
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER