Bildkälla: Stockfoto

Kjell & Companys vd: Vi har god tillväxtpotential i flera år framåt i Norge och Danmark

IPO-aktuella hemelektronikbolaget Kjell & Company, som har specifikt fokus på tillbehör, uppges ha god tillväxtpotential i flera år framåt i marknaderna Norge och Danmark. Det förmedlar vd Andreas Rylander i en exklusiv intervju med Finwire.

- Intåg på andra marknader skulle kunna ske genom förvärv som i Danmark eller mer organiskt som gjorts i Norge, kommenterar Rylander.

Bolaget genomför just en notering där dels existerande och dels nyemitterade aktier kommer att säljas. Maximalt kommer knappt 400 miljoner kronor att tillföras bolaget, och detta ska användas för att beta av bolagets skulder.

Skuldsättningen kommer bli ungefär under 2 gånger sett till nettoskuld genom justerat ebitda-resultat. Det ligger i linje med det finansiella målet om 2,5 gånger.

Angående det nyligen förvärvade AV Cables så beskrivs det danska bolaget ha många likheter med Kjell & Company. Integrationen i koncernen har även gått bra hittills, och just nu håller bolagets produktportfölj på att introduceras hos det förvärvade bolaget.

Bland dessa produkter är det bolagets egna varumärken som är de mest lönsamma, men målet är inte riktigt att öka andelen av försäljning, utan snarare att öka all försäljning. För att lyckas med detta vill Kjell & Company nyttja kunddata och kundförståelse för att förstå behov och kunna matcha dem.

En viktig aspekt av affären framhålls vara kundnöjdhet och kunnig personal som kan hjälpa kunderna med att lösa alla sina tekniska behov. Bolaget nyttjar en omnikanalstrategi med både fysiska butiker och en e-handel.

Under senaste kvartalet var intäkterna ungefär 35 procent från e-handel och resterande kom från de vanliga butikerna. Bolagschefen framhåller att det är viktigt att vara duktig i båda kanalerna för att kunna bli framgångsrik.

- Vi vill inte tvinga in kunderna i den ena eller den andra kanalen, utan man måste ha en förståelse för att en kundresa kan se olika ut vid olika behov, säger Rylander som förtydligar att Kjell & Company ska vara relevanta där kunden är.

Ett sätt att få kundnöjdhet och bra kundservice även på nätet är bland annat genom att ha teknikkunskap tillgänglig online. Dels kan man läsa sig till information men man kan även ringa in till butiker digitalt.

Hemelektronikbolaget nyttjar även live-shopping, och det är något som har blivit "väldigt populärt" enligt bolagschefen.

- Vi ser en möjlighet att kombinera säljet med att förklara produkter. Det är många som kollar på varje sändning, kommenterar Rylander. Det framgår också att liveshoppingbolaget Bambusers tjänster nyttjas för detta ändamål.

Kjell & Company ska noteras på Nasdaq First North den 16 september och teckningsperioden löper fram till och med den 14 september. Bolaget siktar på att ta in 400 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER