Bildkälla: Stockfoto

Knowits styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-konsultbolaget Knowit kallas till årsstämma tisdagen den 11 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 7,00 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Jon Risfelt, Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel. Jon Risfelt föreslås omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 800 000 aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER