Bildkälla: Stockfoto

Kollect on Demand: Sopor på tillväxt - Mangold

Kollect, som verkar inom sopindustrin på Irland, har parerat utmaningar under 2020 på ett föredömligt sätt. Bolagets omsättning har ökat med 38 procent till 46 miljoner kronor. Denna ökning har drivits på av ett förvärv på Irland inom Bigbin-verksamheten. De återkommande intäkterna i bolaget ökar och stod för 61 procent under det fjärde kvartalet. Förlusterna och andelen kostnader sett till omsättning minskar vilket sammantaget medfört att bolaget tagit ett stort steg fram mot förväntad lönsamhet under 2021.

Bolaget har valt att växa sin verksamhet på Irland och så småningom i grannlandet Storbritannien inklusive Nordirland. Då bolagets verksamhet fortsatt är i sin linda med expansion i ett antal städer på Irland ser vi goda möjligheter för att bolaget visar tillväxt under kommande år. Mangold har räknat med en tillväxttakt på 15 procent i snitt per år under den kommande 5-årsperioden.

Mangold har justerat prognoser till följd av pandemin och lagt ett större fokus på Bigbin-verksamheten. Med en förbättrad bruttomarginal väntar sig Mangold att Kollect gör vinst under 2021 och då kan aktien stå inför en rejäl uppvärdering. Mangold sätter en riktkurs på 17 kronor, motsvarande en uppsida på över 100 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER