Bildkälla: Stockfoto

Krisbolagen Embracer, Intrum och SBB:s kassaflödesprognoser kommer inte hålla - Di

Dagens industri skriver i en analys att den krisdrabbade trion Embracer, Intrum och SBB:s kassaflödesprognoser, vilka syftar till att lugna marknaden, inte kommer att hålla.

I Embracers fall har koncernen beräknat att kassaflödet kommer möjliggöra en organisk amorteringskapacitet på 10 miljarder kronor. Facit för de första nio månaderna visar motsatsen, enligt Di.

“Tre kvartalsrapporter senare ser det ut som en överoptimistisk ambitionsnivå. Före investeringar, men efter betald leasing, har Embracer genererat 5,6 miljarder kronor på nio månader. Efter investeringar är kassaflödet negativt, exklusive betalda tilläggsköpeskillingar”, skriver tidningen.

Intrums kassaflödesprognos som presenterades i september var redan överspelad i januari när bolaget aviserade en betydligt större försäljning än vad som antagits. Följden av detta blir en urlakad intjäningsförmåga, menar Di.

“Det är högst tveksamt om Intrum verkligen kommer klara att hantera 21 miljarder kronor i skuldförfall under 2024 och 2025 för egen maskin i befintlig struktur”, skriver tidningen.

När det kommer till SBB framhåller Di hur man för snart ett år sedan skrev att bolaget överskattade lönsamheten i sitt bestånd, samtidigt som kostnaderna var underskattade. Man kan nu bara konstatera att utfallet blev sämre än vad man räknat med.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER