Bildkälla: Stockfoto

KU kritiserar regeringens handläggning av Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession för Kallak

Konstitutionsutskottet, som sammanträdde igår den 26 november, har granskat prospekteringsbolaget Beowulf Mining ansökan om bearbetningskoncession för Kallak.

"I det regeringsärendet genomfördes inga synbara handläggningsåtgärder under närmare tre år. Det innebär en försening som inte är acceptabel, enligt KU", skriver Konstitutionsutskottet på sin hemsida.

"Det framgår vidare att sökanden vid flera tillfällen har bett Näringsdepartementet om ett möte. Departementet har då uppgett att det inte är möjligt eftersom frågan rör ett kommande regeringsbeslut och är ett ärende under handläggning", fortsätter KU.

"KU konstaterar att departementsledningens besked inte verkar vara i linje med det som statsministern har angett. Regeringskansliet verkar alltså sakna ett gemensamt förhållningssätt till möjligheten för parter i förvaltningsärenden att få till ett möte med ansvarigt departement", avslutar Konstitutionsutskottet sin kommentar.

Beowulf Mining kommenterar i dag i ett pressmeddelande Konstitutionsutskottets granskning.

- Departementets senaste besked, att rådgöra med Unesco för att se till att hela regeringen är överens om att företagets ansökan uppfyller alla villkor, ser ut att ha varit ett sätt att förekomma KU:s granskning, säger Sven Otto Littorin, nytillträdd styrelseordförande i Beowulf Mining.

- Företaget lämnade frivilligt in en "Heritage Impact Assessment" i april 2017 och även om vi anser att regeringen borde ha fattat sitt beslut för tre, fyra år sedan baserat på den rapporten, kan vi vara tålmodiga ytterligare ett tag. Företaget har gjort allt i sin makt för att få bearbetningskoncessionen för Kallak beviljad.

- Kallak har historiskt väckt känslor och oro. Samtidigt kan vi inte välja var malmen ligger. Till syvende och sist handlar frågan om vi ska bryta "ren malm" i Sverige eller importera "smutsig malm" från utlandet. Om vi väljer det sistnämnda flyttar vi vår efterfrågan till länder som inte har samma ambition att möta höga miljökrav inom till exempel fossilfria försörjningskedjor som vi har. Därmed blir det svårt att nå den vision som statsministern uttryckte nyligen; att bygga gröna samhällen med minskade utsläpp och fler, nya jobb.

- Gigantiska statliga LKAB ska ställa om sin åldriga teknik i syfte att nå sin nollvision till 2045. Vi är ett litet entreprenöriellt bolag som kan göra rätt från början och därmed nå vårt mål att bli en fossilfri producent redan inom fem år.

- Även om frågan är politiskt laddad gillar jag utmaningen och jag skulle helst av allt vilja göra Jokkmokk till nationellt kompetens- och innovationscentrum för hållbar gruvnäring i samverkan med, bland andra, Luleå tekniska universitet. Det skulle betyda mycket för kommunen och skapa hundratals arbetstillfällen de kommande decennierna, avslutar Sven Otto Littorin.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER