Bildkälla: Stockfoto

Lyko ökar omsättning men minskar rörelseresultat

E-handelsbolaget Lyko redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 24,0 procent till 947,2 miljoner kronor (764,0).

Bruttoresultatet blev 407,3 miljoner kronor (337,2), med en bruttomarginal på 43,0 procent (44,1).

Rörelseresultatet blev 21,7 miljoner kronor (29,5), med en rörelsemarginal på 2,3 procent (3,9).

Resultatet efter skatt blev 18,0 miljoner kronor (17,2), en ökning med 4,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,17 kronor (1,13), vilket innebär en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 177,2 miljoner kronor (88,1).

Lyko, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning947,2764,024,0%
Bruttoresultat407,3337,220,8%
Bruttomarginal43,0%44,1%
Rörelseresultat21,729,5-26,4%
Rörelsemarginal2,3%3,9%
Nettoresultat18,017,24,7%
Resultat per aktie, kronor1,171,133,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet177,288,1101,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER