Bildkälla: Stockfoto

Maha Energy offentliggör reserv- och resurssiffror

Oljebolaget Maha Energy presenterar sina reserv- och resurssiffror per 31 december 2022 som utvärderats av McDaniel & Associates Consultants.

Enligt bolaget är väsentliga förändringar jämfört med året innan att utfarmningen av joint operating agreement med Mafraq Energy i Oman nu är slutförd, samt att avyttringen av den brasilianska verksamheten innebär att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga.

Siffrorna visar att Mahas totala bruttoreserver före skatt i kategori 1P-reserver uppgår till totalt 1,76 miljoner fat av olja, i 2P till 3,26 miljoner fat och i 3P till 4,21 miljoner fat.

Jämfört med året innan är de huvudsakliga förändringarna kopplade bland annat till en minskning med en miljon fat olja (-66 procent) i 2P-reserver i Oman som ett resultat av en minskad licensandel och förändringen i tajmingen av kommande brunnar.

Därutöver har 2P-reserverna i de amerikanska tillgångarna minskats med 0,5 miljoner fat (-14 procent), vilket beror på en justering av typkurvor, antalet platser och bedömning av slutlig utvinning ur framtida brunnar.

Den sista ändringen är en ökning med 214 000 fat (+6 procent) av 3P-tillgångar i USA på grund av nio ytterligare platser.

1P avser bevisade reserver, 2P avser bevisade och sannolika reserver medan 3P avser bevisade, sannolika och möjliga reserver.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER