Bildkälla: Stockfoto

Maha Energy vänder till förlust på grund av nedskrivning

Oljebolaget Maha Energy redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust i det fjärde kvartalet, jämfört med året innan. Bolaget föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 36,5 procent till 8,7 miljoner dollar (13,7).

Ebitda-resultat blev 2,7 miljoner dollar (8,4), med en ebitda-marginal på 31,0 procent (61,3).

Rörelseresultatet blev -20,0 miljoner dollar (6,2). Resultatet är påverkat av en tidigare kommunicerad nedskrivning på 21 miljoner dollar avseende LAK Ranch.

Resultatet före skatt var -21,4 miljoner dollar (5,1).

Resultatet efter skatt blev -15,7 miljoner dollar (2,7), och per aktie -0,15 dollar (0,03).

Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas var 2 738 fat oljeekvivalenter per dag (3 165).

Fjärde kvartalet blev utmanande av flera oförutsedda händelser, inklusive senareläggning av produktion på grund av covid-19 men också att borr-strängen fastnade två gånger vid Tie 2-hålet, vilket medförde oönskade kostnader och försenad produktion vid Tie fältet. Därutöver hade bolaget också tillfälliga vattenflödesproblem i vid Tie-1 brunnen som också påverkade produktionen negativt.

”Trots detta så avslutades 2020 som ett rekordår för Maha vad gäller genomsnittlig produktion (dock under våra förväntningar) och med ett positivt operativt kassaflöde från den löpande verksamheten om 19 miljoner dollar. Med investeringar om cirka 20 miljoner dollar (exklusive förvärv) så har bolaget nästan varit själv finansierat under 2020 vilket är enastående bedrift givet den påverkan covid-19 har haft på oljepriser, logistik och hälsa”, säger vd Jonas Lindvall.

Vad gäller 2021 så förväntas borrningen vid Tie 3-källan bli färdigställd under första kvartalet. Året har annars startat bra med högre oljepris och produktionen har ökat hos bolagets samtliga tillgångar.

Maha Energy, MUSDQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning8,713,7-36,5%
EBITDA2,78,4-67,9%
EBITDA-marginal31,0%61,3%
Rörelseresultat-20,06,2
Rörelsemarginal45,3%
Resultat före skatt-21,45,1
Nettoresultat-15,72,7
Resultat per aktie, USD-0,150,03
Utdelning per aktie, USD0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER