Bildkälla: Stockfoto

Mahvie Minerals ökar förlusten - borrprogram ska inledas

Prospekteringsbolaget Mahvie Minerals redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

"Så långt har verksamheten utvecklats enligt plan. Vi har tillgång till en mycket stor mängd data och denna måste sammanställas och struktureras till information som är användbar i verksamheten", skriver vd Per Storm i rapporten.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,60 miljoner kronor (-0,01).

Resultatet efter skatt blev också -2,60 miljoner kronor (-0,01).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (0,00).

Bolaget noterades på Nordic Growth Market (NGM) den 18:e november i fjol.

"Närmast kommer bolaget att påbörja ett borrprogram i syfte att verifiera framtagna modeller och parallellt arbeta med tillgångsbedömningen. Projektet befinner sig ännu i ett tidigt skede men utvecklingen kan gå relativt snabbt framåt beroende på den stora tillgången till data och påbörjad borrning", skriver Per Storm.

Mahvie Minerals, MkrQ4-2022Q4-2021
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,60-0,01
Nettoresultat-2,60-0,01
Resultat per aktie, kronor-0,240,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER