Bildkälla: Stockfoto

My Beat ingår bindande avtal om köp av bolag för drygt 5 miljoner kronor

Mobiloperatören My Beat har ingått ett bindande avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om att förvärva samtliga aktier i Telemarketing & Customerservice Silverstone, som är ett bolag verksamt inom försäljning av abonnemang och säkerhetstjänster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget aviserade avsiktsaffären i ett pressmeddelande den 19 april.

Från perioden från ingåendet av avsiktsförklaringen fram till och med idag har TMC Silverstone tillhandahållit tjänster inom försäljning och kundservice till My Beat. Efter utvärdering av försäljningen och det övriga resultatet av TMC Silverstones arbete för My Beat har parterna enats om en köpeskilling om cirka 5,2 miljoner kronor vilken ska erläggas genom 12 miljoner stycken nyemitterade aktier i My Beat. Ingen kontant ersättning utgår.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,431 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 4 juli till och med den 8 juli 2024 med avdrag för en rabatt om tio (10) procent.

TMC Silverstone har huvudkontor i Helsingborg och är idag 16 anställda fördelat på tre affärsområden. Under kalenderåret 2023 genererade TMC Silverstone en bruttoförsäljning om cirka 7,56 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER