Bildkälla: Stockfoto

Nobina ökade rörelseresultatet mer än väntat i första kvartalet

Bussoperatören Nobina redovisar högre omsättning och vinst i det första kvartalet än väntat.

Omsättningen steg 30,5 procent till 3 274 miljoner kronor (2 509). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 787. Ökningen kan härledas till +29,1 procent organisk tillväxt, –0,8 procent avser valutaeffekter och +2,2 procent avser förvärv.

Ebitda-resultat blev 591 miljoner kronor (366), med en ebitda-marginal på 18,1 procent (14,6).

Ebita-resultatet uppgick till 255 miljoner kronor (89), med en ebita-marginal på 7,8 procent (3,5).

Rörelseresultatet blev 236 miljoner kronor (70), väntat rörelseresultat var 211. Rörelsemarginalen var 7,2 procent (2,8).

Resultatet före skatt var 191 miljoner kronor (31). Resultatet efter skatt blev 147 miljoner kronor (21). Resultat per aktie hamnade på 1,67 kronor (0,24).

Nobina, MkrQ1-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning3 2742 78717,5%2 50930,5%
EBITDA59136661,5%
EBITDA-marginal18,1%14,6%
EBITA25589186,5%
EBITA-marginal7,8%3,5%
Rörelseresultat23621111,8%70237,1%
Rörelsemarginal7,2%7,6%2,8%
Resultat före skatt19131516,1%
Nettoresultat14721600,0%
Resultat per aktie, kronor1,670,24595,8%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER