Bildkälla: Stockfoto

Noteringsaktuella Abera Bioscience ser ökat intresse för vacciner - vd

Forskningsbolaget Abera Bioscience noteras på Spotlight Stock Market i februari. Bolaget verkar inom vaccinforskning och immunonkologi och ser att vaccinintresset ökat under coronaåret.

“Vi upplever att intresset för vaccin har ökat och blivit en så viktig del för lösningen på den här pandemin så allt fler har mer kunskap om vaccin och vet att det finns olika typer av dem. Det gör det enklare för oss att förklara vad vi gör”, säger bolagets vd Maria Alrikson i en intervju med Finwire.

Bolaget har utvecklat en plattform som de kan använda för att ta fram olika vaccinkandidater. Plattformen bygger på tekniken att använda blåsor från gramnegativa bakteriers yttermembran för att transportera den aktiva substansen i vaccinet in i kroppen och förstärka effekten av dem.

“Blåsorna blir som bärare av sjukdomsspecifika antigen och fungerar även som adjuvans och förstärker det.”

Varför noteras ni just nu?

“Vi går in i ett nytt skede som bolag. Tidigare har vi fokuserat mycket på forskningen och att få fram proof-of-concept och utveckla plattformen. Nu är vi i ett skede där vi har en riktigt bra kandidat som vi vill satsa på.”

Bolagets längst sprungna projekt riktar sig mot pneumokocker där det i dag finns behandling, men som inte hjälper mot alla typer av bakterievariationerna som finns.

“Här har vi en kandidat som vi tror kan konkurrera med det som finns på marknaden i dag.”

Målet är att driva projektet fram till klinisk fas I men därefter hoppas bolaget att en partner tar vid.

“Vår kärnkompetens ligger i att designa och utveckla vaccinkandidater baserat på vår plattform. Vi bestämde oss därför ganska tidigt att vi inte ska driva projektet hela vägen till marknad själva. Det krävs stora investeringar för att genomföra de sena kliniska testerna och det är framförallt de stora läkemedelsbolagen som har de musklerna."

Vilka risker ser ni för era planer med tanke på corona, kan det bli svårt att hitta en partner till projektet med alla restriktioner?

“Vi ser att det finns flera alternativ framåt och ser att det absolut finns aktivitet på partneringfronten. Vi har haft kontakt med potentiella intressenter tidigare i forskningen och när vi nu har en tydlig kandidat kommer vi att ta upp de kontakterna igen”, säger hon och tillägger:
“Sedan ser vi att det finns både bidragsmöjligheter att få för den här typen av projekt eller att ta in mer kapital.”

Abera Bioscience driver även ett projekt inom immunonkologi där de i dag siktar brett, men mot årets slut ska välja en indikation inom projektet.

“Vi har en bred approach i år men vi har sagt att vi ska välja indikation mot slutet av året.”

Bolaget tar i samband med noteringen in 24,1 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att slutföra det prekliniska programmet för pneumokockvaccinet, som går under projektnamnet Ab-01.12, samt regulatoriska förberedelser för klinisk fas I-studie och att påbörja process för GMP och toxikologisk studie. Därtill ska en del av kapitalet gå till planering och uppstart av bolagets immunonkologiprogram.

Pengarna från noteringsemissionen ska räcka till första kvartalet 2022, därefter hoppas bolaget ha fått in pengar från en licensaffär. Det framtida kapitalbehovet för pneumokockvaccinet uppskattas av styrelsen i dagsläget vara cirka 65–85 miljoner kronor efter genomförd notering under förutsättning att bolaget får in det fulla emissionsbeloppet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER