Bildkälla: Stockfoto

Noteringsaktuella OX2 är mycket bekväma med finansiella mål - vd

Vindkraftsbolaget OX2 genomför en nyintroduktion på Nasdaq Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag den 23 juni. Teckningskursen är 60 kronor per aktie.

Erbjudandet omfattar inklusive övertilldelning ett värde på 5,0 miljarder kronor. Huvudägare är Peas och Altor. Bolaget värderas till 16,4 miljarder kronor för samtliga utestående aktier efter erbjudandet.

Cornerstone-investerare är AFA försäkring, BNP Paribas, Danica Pension, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Skandia Liv och Fonder, Länsförsäkringar Fonder, som tecknar för 2,25 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker och har varit verksamt sedan 2004. Bolaget hade i fjol intäkter på 5,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 416 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,0 procent.

- Nu ser vi väldigt många möjligheter för att ta ytterligare kliv. Efterfrågan på våra projekt har ökat markant de sista åren. Vi har sedan 2018 utvecklat OX2 för att kunna leverera på en större volym, men trots detta ser vi en ökad efterfrågan och ytterligare investeringsmöjligheter för OX2. Därför går vi publikt för att ta in kapital, men också för att öka kännedomen om OX2 som varumärke även utanför sektorn. Det säger vd Paul Stormoen i en intervju med Finwire.

OX2 ska noteras på First North, men bolaget siktar på att byta till Nasdaq Stockholms huvudlista inom tolv månader.

- Vi kommer gå till huvudlistan inom kort. Vi är redo både inom bolagsstyrning och kontrollprogram, det är ingen stor fråga för oss, en tidsfråga i huvudsak, vi har mycket på gång och ville inte vänta de ytterligare 6 till 9 månader det skulle ta att kliva upp. Beslutet är fattat att vi ska upp, vi är ett bolag redo för huvudlistan.

OX2 har verksamhet i nio europeiska länder och är betydligt större i storlek än börsnoterade kollegor som Eolus Vind och Arise. OX2 har också nått en god lönsamhetsnivå.

- Vi har visat upp en jämn växande lönsamhet, ingen volatilitet i våra siffror, framhåller Paul Stormoen.

OX2 har en stor projektutvecklingsportfölj på på 17 gigawatt per den 31 mars, vilket är fördelat på 72 projekt. OX2 har Norden och Polen som kärnmarknader.

- Vad vi ska bygga och sälja under de kommande åren är i huvudsak volym från våra kärnmarknader, Norden och Polen samt delvis volym från Frankrike och Italien.

Bolagets finansiella mål innebär bland annat att uppnå en årlig försäljning av projekt på 1 500 megawatt i genomsnitt per år 2023-2024.

- Det ser vi att vi har väldigt god visibilitet för. Vi har väldigt mycket projekt nu som är i sen fas och kommer vara redo att byggstartas under denna perioden. Vi känner oss väldigt trygga med det. Nu tar vi in ytterligare kapital för att kunna öka investeringarna för perioden efter 2024 där vi har som målsättning att leverera ett rörelseresultat på sikt om 2,5 miljarder kronor och leverera över 2 000 megawatt per år.

Målet för rörelsemarginalen är 10 procent och ett målet för ett rörelseresultat på 2,5 miljarder kronor på medellång sikt skulle innebära intäkter på 25 miljarder kronor vid en baklängesräkning.

- Vi kommer att vara i en investeringsfas, vi kommer inte att vara på 10 procent nu i absolut närtid, vi kommer investera och så fort vi har vuxit in i nästa platå vad gäller försäljning då ser vi att vi kommer vara där, säger Paul Stormoen om rörelsemarginalmålet.

- Jag gäller mig väldigt bekväm med att gå fram med de här målsättningarna publikt nu, givet den visibilitet vi har internt och den den visibilitet vi har på marknaden och den efterfrågan vi ser, säger Paul Stormoen om de finansiella målen på medellång sikt.

OX2 har historiskt byggt landbaserad vindkraft, men kostnaderna för havsbaserad vindkraft har de senaste åren kommit ned i kostnader för att vara lönsamt i Sverige utan statliga stöd.

- Därför startade vi för några år sedan ett offshore-program och vi ser i vår portfölj fem projekt utanför södra Sverige med ungefär 8 gigawatt och vi fortsätter, så förvänta er mycket spännande från OX2 på sikt inom offshore, avslutar Paul Stormoen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER