Bildkälla: Stockfoto

Ny rapport: Londons ställning som finanscentrum försvagats av brexit

Den brittiska huvudstaden Londons ställning som finanscentrum i Europa har redan försvagats av utträdet från EU, enligt en ny rapport från New Financial som fokuserar på handelsaktiviteten.

London och Storbritannien är fortsatt det dominanta finanscentrumet i Europa, klart större än Frankrike och Tyskland. Det är för tidigt att fånga effekten av brexit på den internationella finansaktiviteten men Storbritanniens övertag på ett antal viktiga områden har minskat, enligt rapporten. Bland annat har merparten av handeln med EU-baserade aktier flyttats till andra europeiska länder.

Data visar att den inhemska handelsaktiviteten i landet har minskat något sedan omröstningen, samtidigt som omvärlden växer snabbt.

USA fortsätter att vara världens ledande finanscentrum. Deras totala poäng i undersökningen lyder 84 av 100, vilket kan jämföras med Storbritanniens 35 av 100.

Samtidigt är Asien på frammarsch. De står för fyra av de tio största finanscentrumen globalt, och är den region som vuxit snabbast sedan 2016. Kina är världens tredje största finanscentrum, vilket beror främst på en stor inhemsk finanssektor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER