Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge C ökade 6,11 procent i februari - Borregaard största innehav

Fonden Odin Norge C steg 6,11 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,44 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,99 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Vigdis Almestad.

"Februari blev en bra månad för ODIN Norge både i absoluta som i relativa tal, även om marknaden var något svag. Under månaden utvecklades oljepriserna positivt och vaccinutrullningen fortsatte. Men bolagen och Norges befolkning är fortfarande föremål för restriktioner för att stävja smittspridningen. Några större förändringar i restriktionerna väntas inte förrän en större kontroll av smittspridningsutbrotten har uppnåtts", skriver Almestad inledningsvis.
Bidrog positivt till avkastningen under perioden gjorde innehaven i Norsk Hydro, Multiconsult och Lerøy Seafood Group. Tyngde utvecklingen gjorde Tomra Systems, Fjordkraft och XXL.

Angående den senaste tidens korrigering i tillväxtbolag skriver Almestad att rekyler som drivs av räntehöjningar vanligtvis brukar vara kortlivade.

"Rapportsäsongen för fjärde kvartalet är nästan över och den övergripande bilden är att bolagen levererar något bättre resultat än väntat i genomsnitt. Cykliska bolag har levererat i genomsnitt över förväntan, medan besvikelserna har varit större bland defensiva bolag."

Finanssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 20,40 procent. Även material samt industrivaror och tjänster utgjorde betydande delar med exponeringar om 17,85 respektive 16,67 procent.

Det största innehavet vid månadsskiftet var Borregaard med en portföljvikt på 6,90 procent.

Odin Norge C, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent6,11
Index MM, förändring i procent4,23
Fond i år, förändring i procent8,44
Index i år, förändring i procent4,99
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER