Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge C ökade 6,59 procent i oktober - inte viktigaste hur resultatet varit mot konsensus

Fonden Odin Norge C steg 6,59 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,65 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 35,01 procent och är därmed bättre än index som har ökat 28,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Atle Hauge.

"Den norska marknaden hade en stark månad i oktober och så långt i år ligger fondens avkastning före marknaden. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet har inletts och
hittills ser vi att bolagen levererar siffror för själva kvartalet som är något bättre än vad
som ligger i konsensusförväntningarna (analytiker), men att de nära utsikterna är något
mer försiktiga", uppger han.

Hauge fortsätter.

"Som tidigare nämnts i månadsrapporterna för Odin Norge C handlar det inte om huruvida
bolagen levererar bättre eller svagare än de insamlade konsensusestimaten, utan om vi
kan hitta något i de rapporterna som kan anses vara väsentligt positivt eller negativt för
långsiktigt värdeskapande. Hittills har de bolag vi har i portföljen och som har redovisat
haft goda resultat och utvecklas i en attraktiv riktning."
Förvaltaren skriver inte något om förändringar i portföljen.

Bästa innehav under höstmånaden var Kongsberg Gruppen, Tomra Systems och Veidekke. Sämsta innehav var Telenor, XXL och Boregaard.

Odin Norge C största innehav vid utgången av perioden var Boregaard, Kongsberg Gruppen och Orkla med andelar om 6,75, 6,38 respektive 5,16 procent.

Odin Norge C, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent6,59
Index MM, förändring i procent4,65
Fond i år, förändring i procent35,01
Index i år, förändring i procent28,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER