Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge minskade 7,82 procent i oktober - Borregaard fondens största innehav

Fonden Odin Norge C minskade 7,82 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,59 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,32 procent och är därmed bättre än index som har minskat 22,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Ökad smittspridning, det kommande valet i USA och högt prissatta aktiemarknader i en period med negativ / låg tillväxt är enligt förvaltaren förklaringar till den senaste periodens negativa börsutveckling.
"Vi ser starka resultat från företag som har påverkats positivt av pandemin. Företag med exponering mot sport, försäkring, telekom och handel levererar goda siffror. Samtidigt är det utmanande tider för vissa cykliska företag som fisk, olja och oljetjänster där det är nedgång i efterfrågan och priser".

Kongsberg Gruppen, Akastor och Multiconsult fanns bland de som bidrog positivt i oktober.

Negativt bidrog kom främst från Borregaard, Yara International och Lerøy Seafood Group.

Vid månadens slut var fondens största innehav Borregaard, Yara International och Telenor.
Odin Norge C, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-7,82
Index MM, förändring i procent-7,59
Fond i år, förändring i procent-20,32
Index i år, förändring i procent-22,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER