Bildkälla: Stockfoto

Odin Small Cap deltog som ankarinvesterare i Nimbus

Fonden Odin Small Cap minskade 2,59 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Förvaltarna skriver i månadsrapporten att januari präglades av vinsthemtagningar i aktier som gått starkt under 2020, något som missgynnade avkastningen för fonden under perioden.

Positiva bidragsgivare för fonden under januari månad var bland annat Sdiptech som steg 17 procent. Även NCAB Group och HMS Networks gynnade avkastningen. På den negativa sidan fanns Coor Service Management, Lime Technologies och ÅF. Coor tappade ett viktigt kontrakt och till följd av det sjönk aktien 21 procent.

Under januari valde Schönbäck och Bratterud att delta i Nimbus notering.

"Det viktigaste beslutet under månaden har varit att delta som ankarinvesterare inför börsnoteringen av Nimbus som börjar handlas i februari. De senaste åtta åren har bolaget, tillsammans med sin långsiktiga huvudägare R12, arbetat med att sänka den operativa risken i verksamheten samtidigt som man uppnått god, lönsam organisk tillväxt. Båtbranschen är tuff, men vi tror långsiktigheten i det ”nya” Nimbus har goda förutsättningar för att lyckas över tid."

Inför februari var det största innehavet i fonden Sdiptech med en portföljvikt på 6,71 procent. Även Bredband 2 och NCAB Group vägde tungt med 5,33 respektive 4,97 procents allokering.

Industrivaror och tjänster var den sektorn med störst exponering där portföljvikten uppgick till 40,40 procent. IT-sektorn utgjorde 23,19 procent av fondens totala kapital.

Fondens geografiska fördelning var i stort fokuserad mot Sverige där 89,21 procent av tillgångarna var investerade. Resterande kapital var investerat i Norge, Danmark och Finland.

Odin Small Cap, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent-2,59
Index MM, förändring i procent-1,35
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER