Bildkälla: Stockfoto

Odin Small Cap ner 6,30 procent i oktober, största innehavet Sinch gick starkast

Fonden Odin Small Cap C minskade 6,30 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,43 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,73 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,92 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Oktober inleddes med uppgångar men sjönk enligt fondens förvaltare sedan tillbaka drivet av förnyad oro kring covid-19 och osäkerhet kring valet i USA, kombinerat med stora uppgångar sedan botten i mars.

Bland fondens positiva bidragsgivare fanns Sinch, MedCap och NCAB Group

Fondens svagaste bidrag kom från var Lime Technologies, Fjordkraft och Eolus Vind B.
"Sinch är den aktie som gått starkast under månaden, vilket är särskilt glädjande med tanke på att det också är fondens största innehav. CellaVision som var fondens näst bästa aktie i september har haft den svagaste utvecklingen i oktober".

Sinch, Sdiptech B och Bredband 2 var fondens största innehav vid månadens slut.
Odin Small Cap, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-6,30
Index MM, förändring i procent-7,43
Fond i år, förändring i procent13,73
Index i år, förändring i procent3,92
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER