Bildkälla: Stockfoto

Odin Small Cap ökade 10,19 procent i april - tog in Hemnet och ALM Equity

Fonden Odin Small Cap steg 10,19 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,78 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,61 procent och är därmed bättre än index som har ökat 15,39 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Under månaden har förvaltarna valt att ta in två nya innehav i form av ALM Equity och Hemnet.

"Det första nya bolaget vi köpt in under månaden är bostadsbolaget ALM Equity. Bolaget drivs av Joakim Alm som är grundare, storägare och vd. Vi är imponerade över bolagets historiska prestation som skapat stora värden för aktieägarna under många år. Bolaget har gått från att vara en nästan renodlad bostadsrättsutvecklare i Stockholm till att numera främst utveckla för egen förvaltning genom det börsnoterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder", kommenterar förvaltarna.

Vidare skriver Schönbäck och Bratterud att de har sett prov på disciplinerad kapitalallokering från Joakim Alm och hans team, samt en fokuserad och flexibel organisation. Förvaltarna lyfter även fram bostadsbristen i Stockholm som potentiellt värdeskapande för bolaget.

Fondförvaltarna valde även att delta i börsnoteringen av Hemnet. Bolaget har en god historisk prestation med lönsam tillväxt under många år.

"Vi bedömer att värdet av Hemnets tjänster vida överstiger de priser som bostadssäljare i dagsläget betalar för att använda tjänsten, vilket möjliggör god vinsttillväxt i många år framöver. Priset på aktierna är därmed inte heller lågt, men vår bedömning är att det fundamentala värdet överstiger noteringskursen. Vi tror Hemnet kommer vara en god investering på lång sikt, men givet att det redan ligger relativt höga förväntningar i nuvarande pris har vi endast köpt en begränsad position", skriver förvaltarduon.

Under månaden avyttrades positionerna i FastPartner och Cellavision. Bland fondens största innehav inför maj fanns Sdiptech, NCAB Group, Åf och Troax Group.

Odin Small Cap, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent10,19
Index MM, förändring i procent7,78
Fond i år, förändring i procent17,61
Index i år, förändring i procent15,39
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER