Bildkälla: Stockfoto

Odin Small Cap ökade 14,39 procent i november - minskar i Sinch som börjar bli för stora för Small Cap

Fonden Odin Small Cap steg 14,39 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 11,25 procent. Det framgår av en månadsrapport.

November blev en stark månad enligt fondens förvaltare där positiva nyheter om ett vaccin mot covid-19 och avtagande oro kring USA-valet troligen bidrog.

Bland månadens positiva bidragsgivare finner man Eolus Vind B, Sdiptech B och CTT Systems.

Negativt för perioden bidrog NCAB Group, MedCap och Axfood.

Under månaden minskade fonden sin position i Sinch.

"Minskade inte för att vi tror mindre på bolaget, utan för att det börjar bli för stort för Small Cap, så vi har börjat köpa in det i ODIN Sverige istället".

Sdiptech B, Bredband 2 och Eolus Vind B var vid månadens slut fondens största innehav.

"Året är inte över än och mycket kan hända, men i skrivande stund ser det ut som att det blir ett mycket bra första år för fondens andelsägare". Detta uppger förvaltarna.
Odin Small Cap, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent14,39
Index MM, förändring i procent11,25
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER