Bildkälla: Stockfoto

Odin Small Cap ökade 4,94 procent i augusti - Sectra, Vitec och Troax bidrog till utvecklingen

Fonden Odin Small Cap steg 4,94 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,07 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 40,45 procent och är därmed bättre än index som har ökat 31,96 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Inledningsvis skriver förvaltarna att rapportsäsongen fortsatte under augusti och nu har alla innehav förutom Sectra rapporterat. De rapporter som har presenterats har varit i linje med eller bättre än förväntningarna.

Bland de främsta bidragsgivarna fanns Sectra, Vitec och Troax. Gällande Troax skriver förvaltarna att bolaget presenterade en exceptionellt stark kvartalsrapport.

Bland fondens sämsta bidragsgivare fanns Eolus vars rapport inte levde upp till förväntningarna, främst drivet av svagare marginaler på grund av ett försenat vindkraftsprojekt i USA.

Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Sdiptech, AFRY och NCAB med portföljvikter om 8,25, 5,89 respektive 5,26 procent.

Odin Small Cap, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent4,94
Index MM, förändring i procent3,07
Fond i år, förändring i procent40,45
Index i år, förändring i procent31,96
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER