Bildkälla: Stockfoto

Omnicar genomför riktad nyemission på 4 miljoner kronor till investerarkonsortium med 14,7 procent rabatt

Mjukvarubolaget Omnicar tar in 4 miljoner kronor från en riktad nyemission med ett investerarkonsortium med teckningskursen 0,85 kronor per unit. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsuniten består av två aktier och tre teckningsoptioner med ett inlösenpris om 1 krona.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 19,5 miljoner kronor.
Utspädningseffekten uppgår till 15,9 procent för nuvarande aktieägare.

Teckningskursen om 0,85 kronor motsvarar en rabatt om 14,7 procent jämfört med det volymvägda snittpriset för de tio senaste handelsdagarna.

Investerarkonsortiet består av Milad Pournouri, Milad Mirmoradi, Oliver Aleksov, Jörns Bullmarknad och Magnus Ottosson. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt uppges vara behovet av strategiska investerare och att genomföra kapitalresningen på ett tid- och kostnadseffektivt sätt.

Pengarna skall användas för att fortsätta accelerera tillväxten och tillåta bolaget att äntra nya marknader.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER