Bildkälla: Stockfoto

Optimobile rapporterar små förändringar i Q1-rapporten

Telekombolaget Optimobile redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade något.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1). De totala intäkterna, med aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter räknade, landade på cirka 1,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,2 miljoner kronor (0,9).

Likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,4).

Enligt vd Erik Nilsson har bolaget tvingats finansiera verksamheten genom belåning eftersom man inte haft tillräcklig omsättning.

"Förutsättningarna att rekonstruera verksamheten har utvärderats och resultatet av utvärderingen har landat i att bolaget måste få tillstånd en skuldavskrivning för att överleva. Bolagets ledning har av ägarna fått i uppdrag att försöka komma överens med de största fordringsägarna om ett underhandsackord, effektivisera verksamheten och minska kostnaderna bland annat genom minskad personalstyrka samt bolagsförvärv", skriver Erik Nilsson i sitt vd-ord.

Optimobile, MkrQ1-2023Q1-2022Förändring
Nettoomsättning0,10,10,0%
Rörelseresultat-1,4-1,2
Nettoresultat-1,5-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet1,20,933,3%
Likvida medel0,10,4-75,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER