Bildkälla: Optimobile.com

OptiMobiles nyemission inför notering på Aktietorget tecknades till 64 procent

Telekombolaget OptiMobile avslutade den 8 februari teckningstiden i bolagets nyemission inför notering på Aktietorget. Nyemissionen på högst 15 miljoner kronor tecknades till 9,6 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad på 64 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

OptiMobile tillförs 9,6 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader på 1,65 miljoner kronor. Första dag för handel på Aktietorget beräknas till den 28 februari. 

Bolaget emitterar 1,60 miljoner aktier till teckningskursen 6 kronor per aktie. Bolaget har därefter 9,88 miljoner aktier utestående. 

"Jag vill tacka alla som valt att teckna aktier i OptiMobiles nyemission. Vi kommer nu gå vidare i enlighet med vår beslutade affärsplan och satsa på bland annat uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka vårt samarbete med befintliga kunder och teckna avtal med nya kunder. Vi ser fram emot att intensifiera arbetet med vår expansionsplan och ser god potential i OptiMobile utveckling och verksamhet", kommenterar vd Lars Rutegård.

Sedermera Fondkommission är OptiMobiles finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Aktietorget. Sedermera Fondkommission har också utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie.

Cornelia Gustafzon intervjuar OptiMobiles VD under teckningsperioden

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser