Bildkälla: Stockfoto

Oscar Properties extra bolagsstämma godkände räddningsemission

Oscar Properties extra bolagsstämma har på fredagen godkänt styrelsens förslag om utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier samt en företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Under utbyteserbjudandet resulterar en inlämnad preferensaktie i 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B ger vid inbyte 50 nyemitterade stamaktier.

Företrädesemissionen ger stamaktieägare rätt att få teckna fem nya stamaktier för en befintlig stamaktie för en teckningskurs av 1,49 kronor per aktie.

För att företrädesemissionen ska kunna genomföras måste minst 70 procent av utestående preferensaktier och serie B-preferensaktier ha lämnats in under utbyteserbjudandet.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser