Bildkälla: Stockfoto

Pagero Group genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 22 oktober

Pagero Group genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 22 oktober. Anmälningstiden inleds den 13 oktober och avslutas den 20 oktober för allmänheten och den 21 oktober för institutionella investerare, enligt ett pressmeddelande.

Pagero är ett SaaS-bolag med målsättning att bygga världens största öppna affärsnätverk för att digitalisera handel mellan köpare och säljare. Huvudägare är Summa Equity.

Pagero erbjuder ett smart affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för
automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument, exempelvis ordermeddelanden, fakturor och betalinstruktioner samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad.

Teckningskursen är 24 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde på bolaget på 3,2 miljarder kronor före erbjudandet och 3,7 miljarder kronor efter erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 20,83 miljoner nyemitterade aktier, vilket vid fullteckning kommer att tillföra bolaget 500 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare befintliga aktier för 75 miljoner kronor, vilket summerar erbjudandet till 575 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.

Ankarinvesterare är fonder förvaltade av I&T Asset Management, Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed och Swedbank Robur Fonder som tecknar aktier för 230 miljoner kronor. Swedbank Robur Fonder är redan innan erbjudandet en befintlig aktieägare i bolaget.

Arbetet med börsnoteringen sköts av Nordea och SEB. Det kommer att finnas möjlighet att teckna aktien hos Nordea, SEB och Avanza.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER