Pharmabolaget LIDDS blev en av årets kursdubblare

Börsvärlden följer idag upp sommarens reportage om First North-noterade pharmabolaget LIDDS AB. Vid tidpunkten för reportaget som publicerades den 9 juni ansågs bolaget av flera av landets Life Science-analytiker vara klart undervärderat. Riktkurser sattes på nivåer högt ovanför rådande börskurs. 10 dagar efter Börsvärldens reportage vaknade köparna till liv och effekten blev minst sagt spektakulär.

Annons

Inför det nya börsåret lyfter vi fram ett antal faktorer och kurstriggers som anses kunna få en betydande inverkan för LIDDS och därmedäven företagets aktie. Dessutom bjuder vi på teknisk analys och en konkret bild av de kursnivåer vi anservara extra viktiga att bevaka. Börsvärlden har även ställt några frågor till företagets VD Monica Wallter som berättar om vad som finns i pipeline, samt om de mål man satt upp inför 2018.

NanoZolid – en teknologiplattform för läkemedelsutveckling

LIDDS utvecklar cancerläkemedel med målsättningen att vara lika effektiva som dagens läkemedel men ge patienterna mindre biverkningar och ökad livskvalitet. NanoZolid* som är bolagets patenterade teknologi är en nyckelfaktor för bolaget.

Denna ger möjlighet att utveckla nya, effektiva och lokalt verkande läkemedel med mindre biverkningar och därmed bättre livskvalitet för cancerpatienter. NanoZolid-teknologin är flexibel och kan kombineras med de flesta läkemedel för lokalbehandling av cancertumörer. 

​​*En mer detaljerad beskrivning av NanoZolid-teknologin och dess egenskaper finner du i vårt tidigare reportage om LIDDS via denna länk.

LIDDS vann investerarnas förtroende 2017

I Börsvärldens förra artikel belyste vi att välkända analyshus betraktade LIDDS-aktien som klart undervärderad. De riktkurser som sattes gav en indikation om att stor potential till kursökning fanns. Som exempel låg Redeyes riktkurs vid detta tillfälle nästan dubbelt så högt som den aktuella börskursen och Stockpicker ställde sig frågan om LIDDS inte var det billigaste av samtliga forskningsbolag.

Med facit i hand kan vi konstatera att börskursen mer än dubblats och avancerat med 121 procent sedan vår förra artikel. Kursökningen från årsskiftesnivån uppgår i skrivande stund till 117 procent. LIDDS blev därmed efter en otroligt stark trend under sommaren fram till Q4 en av få kursdubblare. Bakom den starka efterfrågan på LIDDS-aktier ligger ett antal faktorer som haft stor betydelse för marknadens positiva syn och framtidstro på bolaget.

LIDDS har under det gångna året levererat flera positiva forskningsresultat och tecknat avtal med Ferring Pharmaceuticals och Belina Pharma för läkemedelsutveckling med NanoZolid. Bolaget har kraftfullt utvecklat sin projektportfölj och har därmed flera spännande projekt med stor potential att driva framledes.

"Vi är självklart stolta över att ha tecknat dessa externa avtal för läkemedelsutveckling. De ingångna avtalen kompletterar LIDDS egna forskningsprojekt och konkurrerar inte med vår egen pipeline."

Monica Wallter, VD för LIDDS AB

Frågan efter en så pass omfattande omvärdering är vad som kommer att ske under det nya börsår som står för dörren? Finns det bränsle nog att motivera en ytterligare uppjustering av börskursen eller väntar en större korrektion på nedsidan?

Potentiella kurstriggers inför 2018

Börsvärlden har listat ett antal kurstriggers som kan komma att bidra till en fortsatt positiv utveckling för LIDDS och dess börskurs under det nya börsåret. Det bör nämnas att dessa triggers självklart i händelse av sämre utfall än marknaden väntat sig kan bidra till besvikelse och negativ utveckling för LIDDS-aktien.

  • Trenden – Kursutvecklingen som LIDDS uppvisat innebär att bolaget enligt marknaden är på rätt spår och inger förtroende. Ytterligare en positiv faktor som kan nämnas är den underliggande primärtrenden som är stigande.
  • Styrelsens allokering i LIDDS-aktier – LIDDS styrelse och ledning har kraftfullt stärkt sitt ägande både via aktier och teckningsoptioner i bolaget och styrelseledamoten Daniel Lifveredson är numera näst största ägare. Även ägarbilden utanför styrelsen har stärkts genom att de riktade emissionerna gett bolaget ett antal större och långsiktiga ägare.
  • Stark kassa efter riktade nyemissioner – det faktum att LIDDS endast behövde genomföra riktade emissioner för att stärka kassan är ett tydligt styrketecken. Bolaget har därmed soliditet och den så kallade emissionsrisken är liten.
  • Nanozolid-teknologin – som spelar en väldigt viktig roll för LIDDS har ett starkt patentskydd.
  • LIDDS breddar portföljen – detta främst med nya projekt där NanoZolid kombineras med immunaktiva substanser.
  • Nya affärer i sikte – inför 2018 är LIDDS redo för nya affärer med stor potential.

LIDDS VD Monica Wallter svarar på Börsvärldens frågor

Börsvärlden har som en del av detta reportage ställt ett antal frågor till LIDDS VD Monica Wallter:

Skulle du vilja ge våra läsare en kortfattad bild av de affärsmöjligheter ni ser inom överskådlig framtid, samt potentialen för dessa?

– LIDDS breda projektportfölj ger möjlighet till flera kommersiella avtal under kommande år:

  • Utlicensiering av LiprocaDepot för behandling av prostatacancer
  • Samarbeten och avtal gällande de prekliniska projekten inom immun-onkologi
  • Ytterligare externa samarbetsavtal där NanoZolid-teknologin nyttjas för att förbättra effekter och verkan av läkemedel, samt att därmed förlänga patentskyddet för existerande läkemedel

LIDDS breddar portföljen, främst med/inom NanoZolidImmuno-Oncology. Hur kommer detta att påverka LIDDS kapacitet och förutsättningar för att bygga värde i bolaget?

– De licensavtal som tecknats under preklinisk fas har det senaste året genererat mycket stora intäkter och projekt har sålts till skyhöga belopp.

LIDDS börskurs har, i linje med analytikernas målkurser, fördubblats sedan vårt senaste reportage. LIDDS är en av de pharma-aktier som ökat mest i börsvärde under det gångna året. Varför kan det vara en bra idé att behålla sitt befintliga innehav av LIDDS-aktier (eller rentav investera),trots den starka kursökningen? 

– LIDDS har ett gediget patentskydd för NanoZolid- teknologin som är attraktivt både för egen produktutveckling och för Life Cycle Management av redan godkända läkemedel.

Vilka är LIDDS primära utmaningar, förväntningar och målsättningar inför det nya verksamhetsåret?

– Fortsatt positiv utveckling av projektportföljen där vi har startat flera prekliniska studier, presentera resultat för Fas IIb studien på prostatacancer och att starta Fas I studien med NanoZolid i kombination med docetaxel för lokal behandling av cancertumörer.

Börskursen i närbild – stigande primärtrend i LIDDS aktie

LIDDS börskurs har sedan årsskiftet när denna analys genomförs stigit med hela 128 procent. Den övervägande delen av kursökningen har ägt rum efter ett avstamp vid det viktiga medelvärdet över 200 dagar, vilket skedde den 19 juni.

Handelsmönstret är tydligt och innebär att de stigande trendvågorna emellanåt bryts av rekylvågor, vilkaunder det senaste halvåret inneburit goda lägen till köp vid tillfällig svaghet i en långsiktigt starkt trendande aktie. Positivt är att den trendlinje som sedan juli månad binder samman rekylbottnarna pekar uppåt,samt att 200-dagars medelvärde är stigande med ett betydande avstånd till dagsaktuell kurs.

Efter kursrekordet vid 18 kronor (9 november) har en marknadsfas präglad av vinsthemtagningar etablerats och vid en överblick av Q4 ser vi en tydlig konsolidering. Närmaste tydliga stödnivå återfinns vid 12,50 kronor. En etablering under dena stödnivån kan innebära att ett test av den stigande trendlinjen blir aktuellt. Skulle trendlinjen ge vika är det fullt möjligt att det stigande medelvärdet över 200 dagar återtestas vilket då och då sker i långsiktiga upptrender. Vid eventuell nedgång och etablering under 200-dagars medelvärde krävs det att köparna mäktar med att åter lyfta börskursen ovanför denna trendindikator innan den tekniska bilden av aktien kan betraktas som positiv.

Ett positivt scenario vore om motståndet vid 16 kronor forceras eftersom ett återtest av 18 kronor då borde bli aktuellt. Skulle kursrekordet vid 18 kronor passeras blir 20 kronor ett mycket tydligt kursmål för köparna men också en utmaning att forcera.

Viktiga länkar

För att besöka LIDDS hemsida – klicka här

Se LIDDS projektportfölj – klicka här

Läs Börsvärldens första intervju med Monica Wallter – klicka här

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser