Bildkälla: Stockfoto

Profilgruppen minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Aluminiumprofilbolaget Profilgruppen redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 15,0 procent till 581,2 miljoner kronor (683,8).

Ebitda-resultatet blev 66,5 miljoner kronor (53,7), med en ebitda-marginal på 11,4 procent (7,9).

Rörelseresultatet blev 43,6 miljoner kronor (31,8), med en rörelsemarginal på 7,5 procent (4,7).

Resultatet efter skatt blev 27,5 miljoner kronor (19,0), en ökning med 44,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 3,43 kronor (2,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 35,4 miljoner kronor (196,7).

”Trots en ojämn marknad och svag konjunktur så lyckas vi upprätthålla och förbättra vårt resultat. Det pågående arbetet med att fasa ut olönsamma affärer samt utveckla relationer och affärsportfölj med kunder som uppskattar vår flexibla produktion och leveransservice ger resultat.
Parallellt pågår arbetet med att effektivisera våra produktions- och leveranskedjor”, säger vd
Mari Kadowaki.

Profilgruppen, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning581,2683,8-15,0%
EBITDA66,553,723,8%
EBITDA-marginal11,4%7,9%
Rörelseresultat43,631,837,1%
Rörelsemarginal7,5%4,7%
Nettoresultat27,519,044,7%
Resultat per aktie, kronor3,432,2155,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet35,4196,7-82,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER