Bildkälla: Stockfoto

Profilgruppen ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Aluminiumprofilbolaget Profilgruppen redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 38,7 procent till 752,6 miljoner kronor (542,6). Ökningen beror primärt på ökade råvarupriser. Samtidigt var leveransvolymerna ned med cirka 10 procent till 9 850 ton (10 975).

"Vi ser att de kunder som står närmast konsumentmarknaden påverkats tydligare än övriga segment och att det finns en osäkerhet och avvaktan i hela marknaden", kommenterar vd Fredrik Zöögling leveransvolymen.

Rörelseresultatet blev 83,0 miljoner kronor (48,4), med en rörelsemarginal på 11,0 procent (8,9).

"Under andra kvartalet har vår förändrade riskposition avseende metallpriset givit en positiv effekt om 40 miljoner kronor på en volatil marknad med kraftigt fallande aluminiumpris. Våra positioner för fortsatt fallande pris är nu stängda", säger Fredrik Zöögling.

Resultatet före skatt var 74,1 miljoner kronor (46,9).

Resultatet efter skatt blev 58,8 miljoner kronor (37,2), och per aktie 7,68 kronor (4,69).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 26,3 miljoner kronor (20,8).

"Vi upplever en minskad aktivitet och ökad osäkerhet hos våra kunder. Även aluminiummarknaden präglas av volatilitet och oförutsägbarhet som saknar historisk motsvarighet", heter det under utsikter för 2022.

Profilgruppen, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning752,6542,638,7%
Rörelseresultat83,048,471,5%
Rörelsemarginal11,0%8,9%
Resultat före skatt74,146,958,0%
Nettoresultat58,837,258,1%
Resultat per aktie, kronor7,684,6963,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet26,320,826,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER