Bildkälla: Stockfoto

Qlosr Group förvärvar två IT-bolag, genomför nyemissioner och planerar listbyte till First North

Teknikbolaget Qlosr Group har ingått avtal om att förvärva IT-bolagen Rg19 i Norden samt SBL Data, Förvärven betalas delvis genom en nyemission som genomförts under gårdagskvällen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rg19 i Norden är verksamt inom affärskritisk IT-drift med en stark position i sin nisch och med kunder såsom Seco och Ahslell medan SBL erbjuder IT-tjänster till SME-marknaden.

En initial köpeskilling på 149,1 miljoner kronor erläggs till Rg19 i Norden och sedan erläggs även 50 miljoner kronor kontant samt mellan 85 och 100 miljoner i nyemitterade Qlosr-aktier i samband med tillträdet av förvärvet, som väntas ske den 1 december. Utöver det tillkommer en eventuell tilläggsköpeskilling på högst 2 miljoner kronor i nyemitterade aktier.

I affären med SBL erläggs en initial köpeskilling på 21 miljoner kronor i samband med tillträdet som är planerat till den 4 januari, varav 8,5 miljoner av dessa betalas i form av nyemitterade Qlosr-aktier. Vidare tillkommer eventuella tilläggsköpeskillingar på högst 8 miljoner kronor.

Genom förvärven väntas Qlosr Group passera en halv miljard i omsättning under 2022, med en justerad ebitda-marginal på mellan 6-8 procent.

Förvärven finansieras genom befintlig kassa, utökade kreditfaciliteter samt nyemitterade aktier.

Qlosr Group har därmed även genomfört riktade nyemissioner på sammantaget 57,5 miljoner kronor till teckningskursen 0,04 kronor per aktie, vars nettolikvid delvis kommer användas för att finansiera förvärven.

Vidare har bolagets styrelse beslutat om en riktad emission till styrelseordförande Bengt Engström samt till Qlosr Groups vd Jonas Norberg och därmed kallat till extra bolagsstämma för att rösta igenom beslutet.

Avslutningsvis har Qlosr Group för avsikt att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market, från sin nuvarande börsplats på NGM Nordic SME. Listbytet väntas ske under första halvåret 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER