Bildkälla: Stockfoto

Qlosr Group ökar omsättning och ebitda

Teknikbolaget Qlosr Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 23,9 procent till 134,7 miljoner kronor (108,7). Den organiska försäljningstillväxten var 5,3 procent. De totala intäkterna var 144,4 miljoner kronor (120,9)

Prenumerationsintäkter ökade med 13,6 procent till 65,9 miljoner kronor (58,0), varav 4,1 procent var organisk tillväxt.

Avtalsvärdet ökade till 380 miljoner kronor, vilket är 7,0 procent högre jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet blev 8,5 miljoner kronor (7), med en ebitda-marginal på 6,3 procent (6,4).

Rörelseresultatet blev -8,6 miljoner kronor (-5,8).

Resultatet efter skatt blev -11,3 miljoner kronor (-7,7).

"Första kvartalet 2023 genererade därför något högre intäkter än plan och ett EBITDA-resultat enligt förväntan, vilket är en effekt av de onormalt många och stora avtalen som är under implementation. Utfallet för Q1 gör oss trygga i att vi fortsatt skall kunna växa och passera 650 miljoner kronor under 2023 och leverera en förbättrad EBITDA-marginal jämfört med helåret 2022", säger vd Jonas Norberg i en kommentar.

Qlosr Group, MkrQ1-2023Q1-2022Förändring
Nettoomsättning134,7108,723,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent5,3
EBITDA8,5721,4%
EBITDA-marginal6,3%6,4%
Rörelseresultat-8,6-5,8
Nettoresultat-11,3-7,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER