Bildkälla: Stockfoto

Qlosrs vd: Vi ska fortsätta med det vi har gjort men i större skala

IT-lösningsbolaget Qlosr, som planerar ett omvänt förvärv av råvarubolaget Archelon, ska fortsätta med det man har gjort men i större skala än tidigare nu när plattformen är etablerad. Anledningen varför Qlosr söker sig till börsen genom detta förfarande är på grund av den operationella fas bolaget befinner sig i.

- Under resans gång har det hänt väldigt mycket. Kunderna har blivit mycket större, snittfaktureringen har ökat kraftigt och de avtal vi tecknar nu kan ha kontraktsvärden på upp till 30 miljoner kronor. Vi vill öka synligheten och bredda ägarbasen och då framstod börsen som ett bra alternativ, säger Qlosrs vd Jonas Norberg i en intervju.

Archelon ska förvärva samtliga aktier i Qlosr mot en köpeskilling om 190 miljoner kronor. Den nuvarande verksamheten kommer att överföras till ett helägt dotterbolag och därefter delas ut till aktieägarna. Detta villkorat av godkännande på årsstämman i Archelon.

Aktien, som placerats på observationslistan till följd av den väsentliga verksamhetsförändringen, har stigit kraftigt sedan den föreslagna affären blev känd - närmare 150 procent den senaste månaden.

- Från vår sida är detta det minst tidskrävande alternativet. Vi är väldigt operativa, så det var därför vi valde den här modellen, förklarar bolagschefen.

Qlosr är en nordisk helhetsleverantör av IT-lösningar som säljer paketerade prenumerationstjänster för främst friskolor och företag. Bolagets tillväxt kommer främst från standardiserade prenumerationstjänster.

Bolaget grundades 1992 och köptes ut i februari 2020 från FSN Capital-ägda Nordlo Group av nuvarande ägarna, däribland Jonas Norberg.

- Vi var tidigare ett Office IT-Partner-bolag. Vi blev delägare i koncernen och efter ett år eller två så insåg vi att det här skulle vi vilja göra på vårt sätt. När möjligheten uppstod att göra en management buyout så tog vi chansen, berättar Norberg.

Enligt vd:n omsatte man strax över 170 miljoner kronor på rullande tolv månader, att jämföra med 99,4 miljoner under 2018 eller 29,2 miljoner år 2015.

- Våra kunder väljer oss för att vi har byggt ett varumärke och en värdegrund som bygger mycket på att vi ligger toknära kunden. Vi försöker förstå deras verksamhet på djupet, vågar vara proaktiva och är villiga att anpassa oss. Den andra delen är paketeringen som är verkligen skalbar för kunden, understryker vd:n.

- Det måste också vara en kund som vill ha en totallösning. Vi jobbar hårt med att gå in en outsourcing-roll och låta kunden vara trygg i att vi sköter allt.

I kundlistan finns bland annat Doktor 24, men även namn som Intelliplan, Dibber och Stadsmissionens Skolstiftelse.

Det poängteras att det krävs mycket tid och resurser för att utveckla en sådan här plattform.

- Vi har byggt en förvaltningsplattform som är fullt skalbar och som skannar av samtliga lösningar som vi har därute, oavsett om det är en servertjänst, hårdvara, accesspunkt eller vad det nu kan vara. Sedan trycker vi in det i ett centralt system som paketerar detta och kopplar det till våra olika tjänster, förklarar Qlosr-chefen.

- Vi har lagt plattformen och nu kan vi verkligen växa. Nu handlar det bara om att stoppa in fler kunder i den här modellen.

Den uttalade målsättningen är att bygga en grupp av digitala företag som bygger lönsamhet och tillväxt genom repetitiva intäkter. Förvärvsstrategin inriktar sig främst mot mindre IT-bolag runt om i Norden.

Allra senast utannonserades det att Qlosr har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Malmöbaserade Vibration IT, ett tillskott som bedöms stärka verksamheten i Skåne.

- Branschen är generellt sett tuff och har genomgått en konsolidering. Väldigt många bolag i vår storlek har blivit uppköpta av lite större organisationer. Vad vi har sett är att det finns väldigt många små IT-bolag därute som har relativt intressanta kunder men där man kanske inte kommit långt i paketeringen av tjänsterna, konstaterar bolagschefen.

- Vi har visat tidigare att vi kan på sätt och vis förädla omsättningen från dessa kunder genom att ta ett större grepp och bygga den här prenumerationstjänsten. Det gör att det blir väldigt mycket mer än några enstaka IT-tjänster. Vår förvärvsstrategi handlar alltså om att leta efter de mer outvecklade bolagen där vi kan göra väldigt mycket med omsättningen. Där är det inte lika tufft att hitta bolag, upplyser Norberg.

- Till skillnad från våra konkurrenter tittar vi mer på kunden. Vad finns det för kunder här?

IT-lösningsbolaget har för avsikt att växa med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Målet är att omsätta minst 350 miljoner kronor inom tre år.

- Det är ett rimligt mål som vi börjar med. När vi väl befinner oss i börsmiljön kan det förstås hända saker och inträffa förvärvsmöjligheter som gör att det blir nya målsättningar, kan jag tänka mig.

- Vårt case bygger inte på att vi ska hitta på något nytt, utan vi ska fortsätta göra det vi har gjort men i lite större skala.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER