Bildkälla: Stockfoto

Raytelligence: Betydande kostnadsbesparingar i säljorganisationen - Carlsquare

Raytelligence har de senaste dagarna gått ut med pressmeddelande om ett VD-byte till Per-Arne Viberg samt en omstrukturering av försäljningen mot de svenska kommunerna. Dessa hänger ihop då Raytelligence under sin nya VD nu ställer om till indirekt försäljning mot kommunerna via samarbetspartners. Avtal har redan ingåtts med flera av dessa samarbetspartners som Dele Health Tech (Norge), Milcross Medtech, Sensec och Viser. Även vid försäljning via dessa partners skulle de teckna en licens eller ett abonnemang för Raytelligence sensor, som sedan levereras vidare till partnerns slutkund. Dessa partners kommer normalt lägga större orders vilket bör ge en viss volymrabatt. Raytelligences lönsamhet bedöms ändå bli god vid denna typ av försäljning, även om marginalerna blir lägre jämfört med direktförsäljning till svenska kommuner.

Hittills har Raytelligence annonserat order från omkring fem svenska kommuner, varav Malmö var den senaste. Totalt sett har dock försäljningen mot kommunerna utvecklats väsentligt långsammare och givit ett svagare resultat än förväntat. Detta trots att Raytelligence har avsatt stora resurser i form av en försäljningsorganisation med åtta personer. Med antagandet att varje säljare kostar cirka 1 miljon kronor per år bör det röra sig om flera miljoner kronor i årlig besparing för Raytelligence som en följd av omstruktureringsprogrammet.

Raytelligences största beställningar hittills har kommit från Zleep Zafe GmbH i Tyskland (en order värd cirka 4,4 miljoner kronor) samt via återförsäljaren Careteq i Australien i en rambeställning på omkring 1,4 miljoner kronor avseende USA-marknaden. Omstruktureringen och VD-bytet i Raytelligence har ingen koppling till försäljningen mot Australien, Tyskland och USA, utan här pågår verksamheten som vanligt. Såväl USA- som Tysklandsmarknaden har ett väsentligt större värde än den svenska (även om den sistnämnda är en hemmamarknad och därför det naturliga att fokusera på för bolaget).

Vi prognosticerade i vår grundanalys den 8 november 2021 en kraftig tillväxt i Raytelligence intäkter från 5,0 miljoner kronor 2021 till 14,6 miljoner kronor 2022. Vi avvaktar med prognosjusteringar tills bolagets bokslutskommuniké har lämnats den 25 februari. Vår preliminära bedömning är dock att vi då kommer att revidera ned vår intäkts- och resultatprognos framförallt avseende 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER