Bildkälla: Stockfoto

Redeye sänker motiverat värde för Sleep Cycle - 'överskattat abonnemangsintaget'

Redeye sänker det motiverade värdet för sömnanalysföretaget Sleep Cycle till 55 kronor under basscenariot (65), enligt en uppdragsanalys.

Ändringen görs efter att bolaget uppvisat en minskning i antalet nya abonnenter med cirka 1 procent, mätt i kvartalstakt.

Redeye kopplar det negativa utfallet till en minskning av även globala konsumtionsutgifter i mobilappar under kvartalet, samt på grund av bolagets nyligen genomförda prishöjningar på utvalda marknader.

Baserat på vad ledningen sade under rapportsamtalet, väntas abonnemangsintaget snart börja växa igen på kvartalsbasis. Men för Redeyes del anser man sig ha överskattat abonnemangsintaget på kort sikt och väljer därför att skruva ner försäljningsprognosen på kort till medellång sikt.

Det motiverade värdet under bear och bull-scenario är 25 respektive 85 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER