Bildkälla: Stockfoto

Rusta avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Lågprishandlaren Rusta avser genomföra en nyintroduktion av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen planeras en ägarspridning genom ett erbjudande av befintliga aktier. Det framgår av ett pressmeddelnade.

Rusta öpnade sitt första varuhus i Gävle 1986. Bolaget är en stor aktör på den nordiska lågprisdetaljhandelsmarknaden med 202 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland per den 31 juli. Rusta genererade en nettoomsättning om 10,2 miljarder kronor under det senaste räkenskapsåret 2022/23 med ett ebita-resultat på 529 miljoner kronor.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Rusta uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav och kommer godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm att genomföras under det andra halvåret 2023.

Erbjudandet förväntas att utgöras av befintliga aktier som erbjuds av grundarfamiljerna Forsgren och Forssell och övriga aktieägare i bolaget, bestående av bland annat nuvarande och tidigare medlemmar av koncernledningen. Grundarna kommer även efter erbjudandet behålla en väsentlig del av sina respektive aktieinnehav i Rusta och kvarstå som långsiktiga aktieägare. Bolaget finansierar sin tillväxt med egna medel och avser inte att anskaffa något kapital i samband med noteringen.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av bolaget i samband med noteringen.

Bolaget har antagit följande finansiella mål:
* Målsättningen är en årlig genomsnittlig organisk nettoomsättningstillväxt om 8,0 procent på medellång sikt, med en årlig genomsnittlig jämförbar tillväxt om över 3,0 procent.

* Målsättningen är en ebita-marginal omkring 8,0 procent på medellång sikt, varvid vinsten per aktie ska växa snabbare än nettoomsättningen och ebita till följd av skalbarheten i affärsmodellen.

* Målsättningen är att dela ut 30–50 procent av nettoresultatet för varje räkenskapsår som utdelning, med beaktande av Rustas finansiella ställning.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER