I samarbete med Pepins Group AB

Så investerar du långsiktigt i tillväxtbolag utanför börsen

Aktiebaserad crowdfunding är ett relativt nytt sätt att investera på den svenska marknaden. Investeringsformen gör det möjligt för alla att bli delägare i företag innan de går till börsen. Redan nu investerar svenskarna hundratals miljoner kronor via crowdfunding varje år.

I Sverige har aktiebaserad crowdfunding bara funnits i några år och har redan rönt stort intresse. En undersökning från Demoskop visar att var fjärde svensk skulle kunna tänka sig att investera i onoterade tillväxtbolag.

Över hälften vill investera i tillväxtbolag om trösklarna sänks

Undersökningen, som genomförts på uppdrag av crowdfundingbolaget Pepins, visar att det är framförallt i den yngre målgruppen som intresset är stort. Bland de som är 18 till 35 år är det 43 % som helt eller ganska säkert kan tänka sig att köpa onoterade aktier om det var lättare. Intresset ökar också ju mer man tjänar, men även bland de som har en årsinkomst under 200 tusen kr är det en fjärdedel som kan tänka sig att göra en sådan investering om det vore lättare. 54 procent av svenskarna är till och med säkra på att de skulle göra det om gränsen låg vid 500 kronor som minsta insats.

Upptäck lovande tillväxtbolag på Pepins - investera från 500 kr

Vad ska man tänka på när man investerar via crowdfunding?

– Välj ut och bli delägare i bolag du gillar! tipsar Julia Reuszner, vd för Pepins. Sedan kan du hjälpa dina bolag att växa. Många av våra medlemmar blir naturliga ambassadörer för sina bolag och tipsar om deras produkter och tjänster. Sedan gäller den klassiska strategin om att inte lägga alla äggen i samma korg. Ett klokt upplägg som många av våra medlemmar använder sig av är att göra många mindre investeringar och bli delägare i flera tillväxtbolag.

Bli medlem i Pepins idag - investera i tillväxtbolag från 500 kr

Världens första marknadsplats för crowdfundade aktier

Något som tidigare hindrat många från att investera i bolag innan de går till börsen är att deras satsade kapital har låsts in i bolaget på obestämd framtid. Detta har Pepins löst genom att skapa världens första marknadsplats för crowdfundade aktier. Via Pepins Market kan medlemmar köpa och sälja crowdfundade aktier vid specifika handelstillfällen. Detta är unikt på den svenska marknaden.

Bli medlem i Pepins idag - investera i tillväxtbolag från 500 kr

5 steg: så fungerar aktiebaserad crowdfunding hos Pepins

  1. Pepins går igenom mängder av bolag och väljer ut de bästa.
  2. Kontroller (så kallad due diligence) genomförs, avtal förhandlas och ett komplett investeringsunderlag tas fram.
  3. Alla som vill kan investera och bli delägare i tillväxtbolag, sida vid sida och på professionella villkor, från 500 kronor och uppåt.
  4. På Stakeholders’ Club, Pepins community för delägare, kan man följa hur det går och bidra till sitt bolags och sin investerings framgång.
  5. På Pepins Market, Sveriges enda marknadsplats för crowdfundade aktier, kan man köpa och sälja aktierna vid specifika handelstillfällen, som kan vara en gång per månad, kvartal eller år.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd i Demoskops telefonrekryterade OnlinePanel, baserat på ett slumpmässigt urval bland allmänheten 18 år och uppåt. Totalt genomfördes 1 019 intervjuer under perioden 7 - 13 november 2017.  

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Pepins Group AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser