Bildkälla: Stockfoto

SBB-ägda PPI vill noteras på Oslobörsen

Public Property Invest, PPI, som är ett fastighetsbolag inriktat mot samhällsfastigheter, avser att noteras på Oslobörsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

PPI har SBB som största ägare med 44,83 procent och leds av Ilija Batljan som tillförordnad vd.

Bolaget siktar på att dra in mellan 1,5-2 miljarder norska kronor genom noteringen. Dessa pengar ska användas till att balansera koncernens kapitalstruktur genom att återbetala utestående skulder samt för allmänna företagsändamål.

Som ett led i noteringen kommer PPI också att förvärva 13 fastigheter från SBB Samfunnsbygg till en netto köpeskilling på cirka 1 191 miljoner norska kronor. Förvärvet kommer att finansieras genom nyemitterade aktier till SBB.

Det kommer att lämna PPI med totalt 61 fastigheter med en total yta på över 368 000 kvadratmeter och ett värde på cirka 9 976 miljoner norska kronor.

SBB kommer inte att teckna nya aktier i noteringen men avser att förbli kvar som långsiktig ägare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER